Honest Communication is Simple, but not Easy.

KOMMUNIKATIONSTRÄNING I VÄRLDSKLASS

Hur vi kommunicerar påverkar både oss själva och vår omgivning! Ökad medvetenhet i vår personliga kommunikation skiftar otydlighet, frustration och brist på engagemang till klarhet, frihet och effektivitet utan ansträngning. Vi erbjuder språk- och kommunikationsträning i världsklass som gör en fundamental skillnad med bestående värde. Vi kan visa resultat på alla nivåer oavsett bransch, t.ex. inom Tech, IT, vård, skola-, förskola och socialt arbete. Testa oss!

VÅRA TJÄNSTER

KOMMUNIKATION PÅ JOBBETSpråk och kommunikationsträning anpassad för din arbetsplats, dina medarbetare och för en gynnsam arbetsmiljö och trygghet.

Agil, anpassad, interaktiv kommunikations träning.

EFFEKTIV LEDAREFör dig som inte nöjer dig med annat än det bästa.  Vi samarbetar med coacher i världsklass, och utformar anpassade program för era behov och önskemål.

Det enda sättet att få en känsla av hur det fungerar är att prova en kostnadsfri konsultation. Välkommen med en förfrågan. 

EN GYNNSAM LÄRMILJÖSkolan är en socialt intensiv miljö som ställer höga krav på personalen när det gäller att bidra och utveckla en gynnsam lärmiljö.

Den sociala samvaron och hur vi bemöter varandra är själva fundamentet för en god arbetsmiljö. Du kommer att märka skillnad på bara några dagar. 


TRANSFORMATION genom LEDARSKAP - och tvärtom. 

När du börjar inser att allt börjar hos dig själv, hur du relaterar till din omgivning och hur du agerar för eller mot människor, då har du kommit en bit på vägen i din egen transformation. Med oss som en partner för din organisation, uppnår ni nya resultat utan att jobba hårdare eller mer. 

VILKA VI ÄR

Vi är ett kraftfullt team av fristående konsulter som håller en mycket hög nivå, i världsklass påstår vi. Vi har erfarenheter av offentliga myndigheter, näringslivet, utbildningsföretag och skolor. Pathos kommer från grekiska; Att väcka känslor. Känslor som uppstår i dialogen. Den språkhandling som är knuten till pathos kallas movere och betyder just att beröra eller påverka. 

Det som gör oss till människor är i hög grad vår förmåga att använda ett utvecklat språkbruk. Vårt språk har både begränsande effekter och kraftfulla verktyg för handling, där vi ofta inte uppfattar skillnaden. När vi ser skillnaden, gör det skillnad för oss. Har vi fått ett stort värde, dvs något som är viktigt för oss - blir den upptäckten ett bestående värde. Det har gjort en fundamental skillnad för oss. 

Hur vi kommunicerar och vad vi önskar uppnå med vår kommunikation är själva grunden för den kommunikation- och ledarträning som vi erbjuder. Konsulternas egen utbildning och träning bygger på vedertagen grundforskning inom relationsteorier och modern neurovetenskap. 

Pathos performance arbetar inte med människors beteende, utan skapar utrymme för genombrott i kommunikation. Det är sammanhanget för företagets vision. Kontakta oss om du vill veta mer. 

KONTAKTA OSS

Pathos Performance AB

+46 76 810 10 01

leif@pathosperform.com