BLOGG

Genombrott kan enklast beskrivas som mänskliga experiment och uppfinningar som hjulet, ångloket, den digitala klockan, persondatorn och helt nyligen det första vaccinet mot Covid-viruset.