EN GYNNSAM LÄRMILJÖ


Att skapa en gynnsammare kultur för lärandeSkolan är en social intensiv miljö som kan vara ytterst utmanande när det gäller att skapa ett gynnsamt samtalsklimat och kultur för lärande. Den sociala samvaron, hur vi lyssnar till varandra är fundamentet för en god lärmiljö.

Fortbildning på avancerad nivå


Vi kommer överens om tidsperiod, omfång, syfte och målformulering.

Exempel på teman:

  • Kommunikation och relationskompetens 3.0 för lärarlaget, ledningsgruppen eller för enkilda lärare. 
  • Det svåra samtalet.
  • Den gynnsamma föräldradialogen.
  • Från konflikt till samarbete på 15 minuter.
  • Att anpassa mötet efter syftet.
  • Online-möten med kvalitet.

"En aha-upplevelse redan första veckan.."

Inga konstigheter, inga PowerPoint-bilder, inga instruktioner eller udda strategier. Vårt arbete gör skillnad direkt.


Praktisk information

- Hur det fungerar ...

Fortbildningen genomförs som praktisk kommunikations- och ledarskapsträning. Agil, interaktiv och anpassad efter skolans miljö, behov och målsättning. Skolledning, lärare och elevvårdsteam beskriver styrkor, resurser och utmaningar med utgångspunkt i skolans eget systematiska kvalitetsarbete.

- Träna på kommunikation ...

Bemötande och hur vi kommunicerar har en omedelbar inverkan på arbetsklimatet, elevernas och lärarnas välbefinnande och resultat.

- Undersök hur det fungerar genom att boka en kostnadsfri introduktion ...

Vi garanterar värde av en introduktion oavsett om ni väljer denna fortbildning eller inte.

Välkommen att kontakta oss redan idag - skapa ett tillfälle vid en studiedag. Introduktionen pågår 45 - 120 minuter och fokuserar helt på era önskemål.