KOMMUNIKATION PÅ JOBBETEtt agilt, anpassat och riktat program som helt och hållet utgår från arbetsplatsens behov och önskemål. Innehållet bygger dessutom på de viktigaste momenten som ni upplever som utmanande. 

Vi har erfarenhet att träna personal i språk- och kommunikation inom branscher som IT, administration, lager och logistik, vård och omsorg, skolor, förskolor och utbildningsföretag.

Målgrupperna är framförallt flerspråkiga arbetsplatser och socialt intensiva arbetsplatser med hög arbetsbelastning, risk för stress och misstag när det gäller säkerhet.  

Vanligen tre till 16 veckor och 1,5 - 4 timmar per tillfälle beroende på behov och vilken planering passar med hänsyn till bemanning och arbetstider. Vi garanterar resultat redan efter ett par veckor.


                Praktisk information

- Vad vi gör ...

  • Vi belyser och utvecklar den interna vardagsdialogen.
  • Vi underlättar språkutvecklingen för flerspråkiga.
  • Vi synliggör ogynnsam kommunikation.
  • Vi återskapar och ger feedback.
  • Vi bidrar till ökad öppenhet och trygghet. 

- Hur vi gör ...

  • Vi återskapar och synliggör det som omedvetet underminerar potential och utveckling.
  • Vi förstärker språkutvecklingen och kommunikationen för hela personalen. 
  • Vi lockar fram personalens styrkor och skapar tydlighet i kommunikationen.