VILKA VI ÄR

Pathos handlar om känslor som väcks. Denna sinnesrörelse står oftast i samklang med de känslor som talaren själv visar. Den språkhandling som är knuten till pathos kallas movere och betyder just att beröra eller påverka. Det som radikalt skiljer oss från allt annat levande är tillgång till vårt språk.

Pathos performance arbetar inte med människors beteende, utan skapar genombrott i kommunikation. Det är sammanhanget för företagets vision.

Vi menar att vårt sätt att relatera och använda språket inverkar på hur vi relaterar till oss själva, dvs vår självbild. Det i sin tur ger oss vårt beteende, hur vi presterar.


VISION


Alla människor och organisationer samarbetar och bidrar till en värld som fungerar för alla.


MISSION


Vi leverar språk- och kommunikations-träning som gör en fundamental skillnad med bestående värde.  

LEDARSKAP 3.0

Här är PowerPoint-bilder bannlysta. Vi bidrar till människor och organisationer genom närvaro, skapat lyssnande och ett rakt språkbruk som utmanar och uppmuntrar till genombrott i kommunikation. Vi är ett team av vältränade och erfarna konsulter inom området kommunikation och ledarskap som går direkt till källan av förhållningssätt som hittills varit osynliga hinder för utveckling och nya resultat möjliggörs. Kommunikationsträningen bygger på vedertagen forskning om området fenomenologisk, ontologisk neurovetenskap. Våra kunder äger sin egen utveckling och resultat från första stund vi inlett vårt samarbete.

.

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT?

Vi har genomfört mängder av uppdrag från Norrlands inland till kommuner i Skåne. Alltifrån individuella uppdrag coachuppdrag till att orsaka genombrott för hur lärande i språk- och kommunikation för arbetsplatser med Stockholm Universitet och Stockholm stad som referenser, kallat Kommunikation på jobbet. Organisationer som fått resultat utifrån vårt arbete är bland andra Arbetslivsresurs, Hermods, kommuner som Huddinge, Lycksele, Borlänge, Salem, Österåker, Täby, Östra Göinge och Knivsta samt Stockholm stad och Malmö stad.


Pathos performance är huvudsponsor till NGL Sweden som tagit ställning för att åter etablera samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk. YAR är ett internationellt och välbeprövat program som pågår i flera länder. Konceptet utformas i direkt samarbete med kommun och civilsamhällets goda krafter och gör skillnad med bestående värde för unga som inte upplever sig som en del av samhället. YAR stärker tillit och bidrar långsiktigt till ökad trygghet på samhälls-, grupp- och individnivå.

"Jag tror inte på omständigheter. Människorna som klarar sig bäst i den här världen är människorna som reser sig och letar efter omständigheterna de vill ha, och om de inte kan hitta dem, skapar de dem." /George Bernhard Shaw

"Hur vi människor presterar korrelerar med hur situationer verkar för oss, dvs hur vi tolkar dem utifrån våra tidigare erfarenheter - inte hur de verkligen är." /Steve Zaffron