VILKA VI ÄRPathos handlar om känslor som väcks. Denna sinnesrörelse står oftast i samklang med de känslor som talaren själv visar. Den språkhandling som är knuten till pathos kallas movere och betyder just att beröra eller påverka. Det som radikalt skiljer oss från allt annat levande är tillgång till vårt språk.

Pathos performance arbetar inte med människors beteende, utan skapar genombrott i kommunikation. Det är sammanhanget för företagets vision.

Vi menar att vårt sätt att relatera och använda språket inverkar på hur vi relaterar till oss själva, dvs vår självbild. Det i sin tur ger oss vårt beteende, hur vi presterar.VISION


Alla människor och organisationer samarbetar och bidrar till en värld som fungerar för alla.


MISSION


Vi leverar språk- och kommunikations-träning som gör en fundamental skillnad med bestående värde.  


LEDARSKAP 3.0

Här är PowerPoint-bilder bannlysta. Vi bidrar till människor och organisationer genom närvaro, skapat lyssnande och ett rakt språkbruk som utmanar och uppmuntrar till genombrott i kommunikation. Vi är ett team av vältränade och erfarna konsulter inom området kommunikation och ledarskap som går direkt till källan av förhållningssätt som hittills varit osynliga hinder för utveckling och nya resultat möjliggörs. Kommunikationsträningen bygger på vedertagen forskning om området fenomenologisk, ontologisk neurovetenskap. Våra kunder äger sin egen utveckling och resultat från första stund vi inlett vårt samarbete.


.

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT?

Vi har genomfört mängder av uppdrag från Norrlands inland till kommuner i Skåne. Alltifrån individuella uppdrag coachuppdrag till att orsaka genombrott för hur lärande i språk- och kommunikation för arbetsplatser med Stockholm Universitet och Stockholm stad som referenser. Organisationer som fått resultat utifrån vårt arbete är bland andra samarbeten med Arbetslivsresurs, Hermods Företagsutbildningar, Huddinge kommun, Lycksele, Borlänge, Salem, Österåker, Täby, Knivsta samt Stockholm stad och Malmö stad.


Pathos performance är huvudsponsor till NGL Sweden som tagit ställning för att åter etablera samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk. YAR är ett internationellt och välbeprövat program som pågår i flera länder. Konceptet utformas i direkt samarbete med kommun och civilsamhällets goda krafter och gör skillnad med bestående värde för unga som inte upplever sig som en del av samhället. YAR stärker tillit, trygghet och öppenhet på samhälls-, grupp- och individnivå.


.

VÅRT  STÄLLNINGSTAGANDE - 

ATT TRANSFORMERA  UTBILDNING. BUILDING OUR FUTURE.

The Transforming Education Summit was convened in response to a global crisis in education - one of equity and inclusion, quality and relevance. Often slow and unseen, this crisis is having a devastating impact on the futures of children and youth worldwide. The Summit provided a unique opportunity to elevate education to the top of the global political agenda and to mobilize action, ambition, solidarity and solutions to recover pandemic-related learning losses and sow the seeds to transform education in a changing world. 


"Jag tror inte på omständigheter. Människorna som klarar sig bäst i den här världen är människorna som reser sig och letar efter omständigheterna de vill ha, och om de inte kan hitta dem, skapar de dem." /George Bernhard Shaw

"Hur vi människor presterar korrelerar med hur situationer verkar för oss, dvs hur vi tolkar dem utifrån våra tidigare erfarenheter - inte hur de verkligen är." /Steve Zaffron